Disclaimer

UK flag

The information on this website and / or of all our publications has been carefully made up. However, UControl/4USE cannot guarantee the accuracy or completeness of information on the website and / or of all ourpublications. Information is updated regularly and is therefore not binding. No rights can be derived with respectto the information provided. UControl/4USE, and other information suppliers, cannot be held liable for the content of this website and / or of all our publications and any hyperlinked (third party) websites. Website usersare responsible for selecting and using the information provided. Information on the website and / or of all our publications is made available for your own personal use and may not, under any circumstances, be transferred, copied, processed or distributed, without specific written permission from UControl/4USE.

Privacy statement: You can use this website anonymously. No privacy sensitive data is requested or recorded.

CZ flag

Informace uvedené na těchto webových stránkách byly pečlivě zpracovány. Přesto UControl/4USE nemůže zaručit přesnost nebo aktuálnost těchto informaci na stránkách uvedených. Informace jsou pravidelně aktualizovány a nejsou tedy závazné. Z uvedených informací tedy nelze vyvozovat žádný právní nárok. UControl/4USE a další zdroje informací nemohou být bráni za zodpovědné za obsah těchto stránek a stránek odkazovaných (třetích stran). Návštěvníci stránek jsou sami zodpovědní za výběr a použití poskytnutých informací. Informace na stránkách jsou poskytnuty k Vaší osobní potřebě a za žádných okolností nemohou být přenášeny, kopírovány, zpracovávány nebo distribuovány bez konkrétního písemného souhlasu UControl/4USE.

Prohlášení o ochraně osobních údajů: Tuto webovou stránku můžete používat anonymně. Žádná osobní data nejsou požadována ani zaznamenávána.

NL flag

De informatie van deze website en / of van al onze publicaties is zorgvuldig opgesteld. Desondanks kan UControl/4USE niet garanderen dat de informatie op de website en/of van al onze publicaties correct en compleet is. Informatie wordt geregeld bijgewerkt en is daarom niet bindend. Er kunnen geen rechten worden ontleed met betrekking tot de getoonde informatie. UControl/4USE, en andere leveranciers van informatie kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze website en/of van onze publicaties en alle gelinkte websites van derden. Website gebruikers zijn verantwoordelijk voor het selecteren en gebruiken van de aangeboden informatie. Informatie op de website en/of van onze publicaties wordt aangeboden voor uw eigen persoonlijk gebruik en mag niet, onder geen enkele voorwaarde, getransfereerd worden, of worden gekopieerd,verwerkt of gedistribueerd, zonder schriftelijke toestemming van UControl/4USE.

Privacy statement: U kunt deze website anoniem gebruiken. Er wordt geen privacy gevoelige data gevraagd of vastgelegd.