SPR - Smart Paste Return

SPR je inovativní systém pro automatické recyklování zbytků barev v textilním průmyslu.

SPR plně automatizuje 'chytré' opětovné zpracování zbytků barev vzniklých v procesu potisku textilií, takže:

Při běžném procesu potisku textilií zůstává po tisku nevyužito nezanedbatelné množství barev. To je důsledek nevyžitého systémového plnění tiskových strojů, které se vrací po každé tiskové dávce. Dalším faktorem je obtížně odhadnutelná spotřeba barev při tisku, což nutí tiskaře připravovat vyšší množství barvy, aby nedošlo k předčasnému zastavení tisku. Opětovné rozběhnutí tisku znamená mrhání látkou a také větší množství nižší kvality. Typicky tak zbude po každém tisku něco kolem 5-10 kg na tiskovou pozici.

Pro opětovné využití těchto zbytků jsme vyvinuli systém SPR. První systém byl úspěšně nainstalován ve firmě KBC, Lörrach/Německo. Více než 90% vrácené barvy je opětovně použito. Dále se výrazně snížilo znečištění vody neboť nyní je nutné umývat méně než 50% použitých sudů a ty, které putují do myčky, obsahují méně než 0,1 kg barvy.

Pro minimalizaci potřeby lidské pracovní síly je SPR plně integrovaný s míchárnou barev. Několik dodavatelů těchto strojů přislíbilo spolupráci na budoucích projektech.

S pomocí simulačního programu můžeme vypočítat a demonstrovat optimální konfiguraci SPR společně s návratností investic a samozřejmě také snížení znečištění životního prostředí. K této simulaci využijeme vaše vlastní data.